14/07/2016

Tehnilised nõuded

tovacom.com infosüsteemi kasutamiseks vajalikud töövahendid:

 • Arvuti või muu veebikasutust võimaldav terminal
 • Internetiühendus
 • Veebilehitseja (Chrome, Edge, Firefox, Safari, … )
 • PDF luger (näiteks Adobe Acrobat Reader)
 • Printer (A4)
 • Triip- või 2D koodi lugeja
 • Skänner (A4 skänner või nutiseade fotokoopia ülesvõtte teostamiseks)

Kasutusele andja nõudmised Kliendile:

 • Klient vastutab temaga seotud Kasutajate poolt tovacom.com keskkonna kasutamiseks kasutatavate sidevahendite ja -ühenduste turvalisuse ja toimimise eest.
 • Klient võib kasutada tovacom.com keskkonda ning tovacom.com keskkonna vahendusel kättesaadavaid tehnilisi lahendusi ainult selleks ettenähtud eesmärkidel. Klient ei tohi kasutada tovacom.com keskkonda illegaalsetel eesmärkidel.

Kasutusele andja tagab tovacom.com keskkonna juures järgnevad tehnilised tingimused:

 • tovacom.com keskkonna serveri katkematu ühenduse internetiga.
 • igapäevase ja iganädalase andmebaasi varukoopiate tegemise andmebaasist eemalolevale andmekandjale.
 • Kliendi Kasutaja Turvaelementidega piiratud juurdepääsu aadressil https://net.tovacom.com
 • tovacom.com infosüsteemi toimimise kokkulepitud funktsionaalsuses.
 • Kasutusele andja ei ole seadnud ülempiiri päringutele, mis saadetakse ning võetakse vastu tovacom.com keskkonna kaudu ega ka Kliendi käsutusse antud veebiruumi mahule. Kasutusele andja võib sellised ülempiirid seada mistahes hetkel Klienti sellest 60 (kuuskümmend) päeva eelnevalt ette teavitades.